Presentaties symposium Ouderenzorg 12 maart 2014

U bevindt zich hier: Home | Scholingen | Presentaties | Presentaties symposium Ouderenzorg 12 maart 2014

Presentaties symposium Ouderenzorg 12 maart 2014

Symposium ouderenzorg maart 2014

‘Sterke ouderenzorg: samen kan het!’

Samenwerking tussen alle partijen levert sterke ouderenzorg. Rode draad van dit symposium was dan ook ‘verbinding’. Hoe leggen we verbinding tussen het sociale en medische domein? Hoe kunnen we de zorg- en dienstverlening voor kwetsbare ouderen optimaal op elkaar afstemmen binnen het medische domein? Laten wij elkaar opzoeken en samenwerken aan sterke ouderenzorg die aansluit op de behoefte van de kwetsbare ouderen en hun naasten. Zorg die bijdraagt aan hun kwaliteit van leven.

Presentaties die gehouden zijn tijdens dit symposium:

Workshops

  1. Zorgverzekeraar en module Kwetsbare Ouderen.
  2. Wie is regisseur in de zorg voor Kwetsbare Ouderen?
  3. Spelers in het veld en de rol van de specialist Ouderengeneeskunde, de kaderhuisarts, geriater en GGZ-behandelaars.
  4. Het nut en de beperkingen van Trazag.