Huisarts en podotherapeut

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Diabetisch Voetulcus - RTA ZO Brabant | Huisarts en podotherapeut

Huisarts en podotherapeut

De huisarts overlegt na de constatering van een diabetisch voetulcus direct met de podotherapeut. Wanneer de podotherapeut een diabetisch voetulcus constateert, neemt hij direct telefonisch contact op met de huisarts.

  • Bij een oppervlakkig niet-plantair gelokaliseerd ulcus, waarbij geen perifeer vaatlijden en geen infectie bestaat, kunnen zij samen besluiten om tot behandeling over te gaan. Is er na twee weken geen duidelijke genezingstendens waarneembaar, verwijst de huisarts de patiënt naar een voetenteam.
  • Een patiënt met een plantair gelegen voetulcus wordt onmiddellijk verwezen naar het voetenteam. Blijkt er sprake  van een acute, bedreigende situatie neemt de huisarts telefonisch contact op met de (dienstdoende) vaatchirurg.