Palliatieve Zorg

U bevindt zich hier: Home | Programma's | Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg

"Palliatieve zorg is alles wat nog kan worden gedaan als men denkt dat er niets meer kan worden gedaan." Cicely Saunders, stichtster St. Christopher's Hospice, UK

Palliatieve zorg richt zich op kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven.  Professionele zorgverleners en mantelzorgers krijgen vaak te maken met ingewikkelde medische, praktische maar ook emotionele vraagstukken. Dankzij het Nationaal Programma Palliatieve Zorg zijn is de aandacht voor deze specialistische zorg flink gegroeid. Met tastbaar resultaat: zorgverleners weten elkaar steeds beter te vinden. Ook in de regio Helmond: voor consultatie en ondersteuning weten we elkaar te vinden, om samen te werken aan optimale palliatieve zorg in de regio Helmond.

Binnen het programma Palliatieve zorg wordt samengewerkt tussen De Zorgboog, het Elkerliek ziekenhuis, Savant Zorg, Sint Annaklooster, de regionale huisartsen, het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant.

Het programma heeft al tot meer goede initiatieven geleid. Zo bieden de hospices Valkenhaeghe in Helmond en de Populier in Bakel gespecialiseerde zorg aan terminale patiënten. In een huiselijke omgeving kunnen gasten en hun naasten zich in alle rust voorbereiden op het levenseinde.

Daarnaast is het Elkerliek ziekenhuis het eerste regionale ziekenhuis in ons land met een gespecialiseerd arts palliatieve zorg. Deze arts vormt samen met een verpleegkundig specialist het Palliatief Team. Specialisten in het ziekenhuis kloppen regelmatig bij hen aan voor consultatie of mede-behandeling. Het team biedt patiënten optimale symptoombestrijding en de beste ontslagbegeleiding.

Met patiëntgebonden vragen kunnen zorgprofessionals voor een zorgvuldig telefonisch advies terecht bij het palliatief team van het Elkerliek ziekenhuis of bij het Consultatieteam Palliatieve Zorg van het IKNL. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Uitgangspunt is de beste palliatieve zorg, zo vroeg en zo dicht mogelijk bij de patiënt. Bij voorkeur thuis, waarbij de huisarts de zorg regisseert.