Kwetsbare Ouderen

U bevindt zich hier: Home | Programma's | Kwetsbare Ouderen

Kwetsbare Ouderen

Zorg voor kwetsbare ouderen is een belangrijk onderwerp in de regio. Het Elkerliek ziekenhuis heeft de zorg voor ouderen als speerpunt benoemd in het beleid. Het ziekenhuis bezit al sinds 2013 het keurmerk ‘Seniorvriendelijk ziekenhuis’.

In het ziekenhuis vindt screening VMS KO plaats bij ouderen boven 70 jaar en zijn er afspraken over de inzet van het consultatieteam Geriatrie. Ook de afspraken met samenwerkingspartners over de continuïteit van zorg zijn vastgesteld. Dit zijn allen kwaliteitsaspecten van het Keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis.

In de regio werken de huisartsen, de Zorgboog en Savant Zorg samen in eerste lijns zorg voor kwetsbare ouderen. De wijkverpleegkundige Kwetsbare Ouderen zorgt voor koppeling tussen care, cure en welzijn en de verbinding met het lokale (informele) netwerk.

Het programma Kwetsbare Ouderen beweegt zich op het snijvlak tussen de eerste en tweede lijn. Het richt zich op het ontwikkelen van een sterke koppeling tussen die eerste en tweede lijn, zowel bij opname als bij ontslag. Alles met als doel dat de opname van kwetsbare ouderen goed verloopt, en functionele achteruitgang en sterfte na ontslag uit het ziekenhuis zo veel mogelijk wordt voorkomen.