Oncologie

U bevindt zich hier: Home | Programma's | Oncologie

Oncologie

  • Er is een pilot Time-out gesprek ‘met de huisarts’ ontwikkeld en gestart voor patiënten met een langcarcinoom stadium IV en gastro-intestinale tumoren in de palliatieve fase. Door middel van een time-out gesprek bij de eigen huisarts krijgen patiënten de gelegenheid om de keuze voor een behandeling in het ziekenhuis expliciet te overwegen. Tevens kan de patiënt samen met de huisarts vragen formuleren voor het vervolgconsult bij de medisch specialist waar ze gezamenlijk een besluit nemen over de te volgen behandeling.
  • De Time-out pilot is begin 2017 geëvalueerd. Patiënten hebben aangegeven tevreden te zijn met het Time-out gesprek en dat het aan de verwachtingen voldeed die zij hierover hadden. Zowel de huisartsen als medisch specialisten zijn van mening dat het Time-out gesprek bijdraagt aan de gezamenlijke besluitvorming.
  • Symposium ‘Passende palliatieve zorg in de oncologie: Maat(jes)werk?!’ heeft plaatsgevonden.
  • Werkgroep Palliatieve zorg en Psychiatrie zijn bij elkaar geweest om te brainstormen over een maatwerkoplossing in de regio. Er is een stappenplan opgesteld voor de aanpak van patiënten met een actief psychiatrisch beeld en een terminale somatische aandoening.
  • Evaluatieonderzoek transmurale werkafspraak ‘Informatieoverdracht mammacarcinoom’.
  • Organisatie symposium’ Goede zorg rond het levenseinde’ in samenwerking met HaCa, THEMA, TransMáx en het Netwerk Palliatieve Zorg ZOB.
  • RTA ‘Spreken over het levenseinde’, patiëntenfolders en de scholing ‘In contact over de laatste levensfase’ voor medisch specialisten, huisartsen en specialisten Ouderengeneeskunde en assistenten in opleiding.