Werkgroepen Oncologie en Palliatieve Zorg

U bevindt zich hier: Home | Organisatie | Werkgroepen | Werkgroepen Oncologie en Palliatieve Zorg

Werkgroepen Oncologie en Palliatieve Zorg


Stuurgroep Oncologie en Palliatieve Zorg

 • mevrouw W. van Asseldonk, hoofd Ketenzorg/Diseasemanagement, de Zorgboog
 • mevrouw I. van Asseldonk, verpleegkundig specialist, Elkerliek ziekenhuis   
 • mevrouw A. Breekveldt, huisarts  
 • mevrouw M. Brüll, netwerkcoördinator Palliatieve Zorg Zuidoost-Brabant
 • mevrouw L. Hanssen, manager Zorg en Welzijn, St. Annaklooster 
 • mevrouw A. Hendrikx, medisch coördinator Quartz (voorzitter)
 • de heer S. Hoeks, manager Medisch Diagnostisch Centrum, Elkerliek ziekenhuis 
 • mevrouw M. van Horssen, adviseur Palliatieve zorg, IKNL Eindhoven
 • mevrouw E. Jacobs, internist-oncoloog, Elkerliek ziekenhuis 
 • mevrouw S. Nijhof, specialist Ouderengeneeskunde, de Zorgboog
 • N.N., manager gespecialiseerde zorg, Savant Zorg 
 • mevrouw M. Trompper, programmaleider Oncologie Quartz
 • mevrouw L.M. Veldhuizen, arts symptoombestrijding en Palliatieve Zorg Elkerliek ziekenhuis
 • de heer E. Zeldenrust, huisarts

Werkgroep Palliatieve Zorg

De werkgroep Palliatieve Zorg biedt advies en ondersteuning op maat. In de werkgroep werken gespecialiseerde zorgverleners van de verschillende organisaties nauw samen. De werkgroep speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling en invoering van initiatieven die knelpunten in de palliatieve zorg oplossen en de zorg nog beter maken.

 • mevrouw E. van Diepen, gespecialiseerd verpleegkundige, Savant Zorg
 • mevrouw M. van den Heuvel, verpleegkundig expert, de Zorgboog  
 • mevrouw L. Jansen, senior zorg, Vrijwillige Terminale Thuiszorg
 • mevrouw C. Janssen, gedifferentieerd verpleegkundige Palliatieve zorg, St. Annaklooster  
 • mevrouw H. Rietkerk, gedifferentieerd verpleegkundige Palliatieve Zorg, St. Annaklooster
 • mevrouw M. Romme, gespecialiseerd verpleegkundige, de Zorgboog   
 • mevrouw C. Valstar, transferverpleegkundige, Elkerliek ziekenhuis

Projectgroep Quality of life

 • mevrouw I. van Asseldonk, verpleegkundig specialist, Elkerliek ziekenhuis
 • mevrouw W. van den Boomen, Longcareverpleegkundige, Elkerliek ziekenhuis
 • mevrouw D. Elbersen, Longcareverpleegkundige, Elkerliek ziekenhuis
 • mevrouw A. Hendrikx, medisch coördinator, Quartz
 • mevrouw M. Janssen-Goorts, verpleegkundige oncologie, Elkerliek ziekenhuis
 • mevrouw W. Lam Wong, longarts 
 • de heer R. Linssen, huisarts
 • mevrouw M. Pepels, internist, Elkerliek ziekenhuis
 • mevrouw N. Schrama, verpleegkundig specialist, Elkerliek ziekenhuis
 • mevrouw M. Trompper, programmaleider Oncologie, Quartz
 • mevrouw L. Veldhuizen, arts symptoombestrijding en palliatieve zorg, Elkerliek ziekenhuis  
 • de heer E. Zeldenrust, huisarts