Verpleegkundige werkgroep Cardiologie

U bevindt zich hier: Home | Projecten | Verpleegkundige werkgroep Cardiologie

Verpleegkundige werkgroep Cardiologie

De verpleegkundige werkgroep Cardiologie heeft als doel ontwikkelingen te signaleren en verbeterpunten in de transmurale verpleegkundige samenwerking op te pakken. De  werkgroep houdt zich bezig met het bieden van systematische, gecoördineerde en doelmatige verpleegkundige zorg aan hartfalen-patiënten, in nauwe samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen. De doelstelling is dat de patiënt met hartfalen, ongeacht waar deze zich in de keten bevindt, optimale verpleegkundige zorg ontvangt.