Disclaimer

U bevindt zich hier: Home | Contact | Disclaimer

Disclaimer


Uitsluiting aansprakelijkheid

De website, www.quartztransmuraal.nl en Raaklijnen - de digitale nieuwsbrief van Quartz, transmuraal centrum voor de regio Helmond, waarvan de berichten op deze website worden geplaatst - bieden patiënten, professionals en overige geïnteresseerden informatie. Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in deze media kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Quartz is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van www.quartztransmuraal.nl of Raaklijnen, of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site.

Veiligheid

Met een zo groot mogelijke zorg probeert Quartz de website te beschermen tegen ongewild bezoek van personen en/of virussen. Mocht dit toch gebeuren, dan heeft Quartz hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Copyright

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan Quartz. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quartz.

Links

Op de website van Quartz staan links naar andere websites. Deze sites worden niet door Quartz beheerd en Quartz is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

E-mail

Door Quartz verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet toegestaan. Quartz staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail.

Contact

Deze website wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van Quartz. De site is continu in ontwikkeling. Voor vragen over en reacties op de site kunt u contact opnemen met de webmaster van Quartz, e-mail: webmaster@quartztransmuraal.nl.
Wij verzoeken u dit adres niet gebruiken om vragen te stellen aan medewerkers van Quartz. Ook verzoeken wij u dit e-mailadres niet te gebruiken om ons informatie, voorlichtings- of reclamemateriaal toe te sturen.