Logistieke optimalisatie in de zorgketen

U bevindt zich hier: Home | Projecten | Afgeronde projecten | Logistieke optimalisatie in de zorgketen

Logistieke optimalisatie in de zorgketen

Aanleiding

Bij de zorgverlening aan een individuele patiënt zijn steeds meer verschillende zorgaanbieders betrokken. Hierbij neemt iedere instelling en hulpverlener een deel van het totale zorgproces voor zijn rekening. Om ervoor te zorgen dat het één proces blijft voor de patiënt, is een goede samenwerking en overdracht tussen de verschillende hulpverleners en instellingen van groot belang. In 2010 is het project LOZ opgestart in samenwerking met De Zorgboog, Savant en het Elkerliek ziekenhuis. Doelstelling van het project was: betere instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten in de keten.

Resultaten

Op basis van de procesanalyse zijn adviezen gegeven en verbeteringen aangebracht, bijvoorbeeld op het gebied van onderlinge communicatie, telefonische bereikbaarheid, planning van nazorg en het beleid over het meegeven van medicatie en wondzorg middelen. In 2012 zijn feedbackbijeenkomsten geïntroduceerd. In juni 2012 is het project vervolgens afgerond.

Eindrapport project Logistieke optimalisatie in de Zorgketen