Oncologiebespreking Helmond

U bevindt zich hier: Home | Oncologiebespreking Helmond

Oncologiebespreking Helmond

Wekelijks vinden er multidisciplinaire oncologiebesprekingen plaats waarin patiënten worden besproken:

  • Een keer per 2 weken worden op dinsdag tussen 16.30 en 18.00 regionaal de patiënten met gynaecologische tumoren besproken (ROOG bespreking). Hierbij wordt door middel van videoconferencing overleg gepleegd door gynaecologen, oncologen, radiologen en radiotherapeuten uit de verschillende ziekenhuizen in de regio (Catharina ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, St. Anna ziekenhuis en Elkerliek ziekenhuis).
  • Op woensdag tussen 17.00 en 18.30 worden patienten met urologische tumoren (blaas, prostaat en nier), patiënten met borstkanker en patiënten met overige tumoren besproken. Ook worden hier patiënten besproken met een vermoeden op een kwaadaardige tumor bij wie vragen ten aanzien van de diagnostiek zijn. Wekelijks neemt de radiotherapeut uit het Catharina ziekenhuis deel aan deze bespreking en daarnaast, twee keer per maand, ook een oncoloog van het Maastricht UMC+.
  • Op donderdag van 8.15 tot 9.15 uur worden patiënten met gastro-enterologische tumoren (maag, darm, lever,  slokdarm en alvleesklier) worden. De patiënten met tumoren van slokdarm, maag en alvleesklier worden samen met de oncologisch chirurgen van het Catharina ziekenhuis besproken. Er is een radiotherapeut van het Catharina ziekenhuis aanwezig. Verder neemt er 2 keer per maand een oncoloog uit het Maastricht UMC+ deel aan deze bespreking.
  • In week 2 en 4 van de maand worden op donderdagmiddag tussen 13.30 en 14.15 patiënten met hematologische aandoeningen besproken samen met een hematoloog uit het Maastricht UMC+.

Specialisten, arts-assistenten of gespecialiseerd verpleegkundigen van het Elkerliek ziekenhuis melden patiënten ter bespreking aan via het secretariaat Pathologie. Ook dienen zij zorg te dragen voor het invullen van het digitale ‘Besprekingsformulier oncologiebespreking’. Dit formulier vormt de leidraad voor de bespreking en bevat onder andere informatie over: voorgeschiedenis, klachten, onderzoeksresultaten, pathologie en de vraagstelling waarmee de patiënt ter bespreking wordt ingebracht.

Huisartsen van patiënten die besproken gaan worden op de woensdagavond bespreking, worden hiervoor  uitgenodigd en ontvangen het besprekingsformulier van hun patiënt(en) dinsdagmiddag om 16.00 uur automatisch via Edifact. Hierop worden zij geattendeerd middels een e-mailbericht.

Bij hoge uitzondering (spoedsituatie) kan een specialist een patiënt ook na dinsdag 16.00 uur en voor woensdag 11.00 uur ter bespreking aanmelden. De huisarts van deze patiënt wordt niet op bovenstaande wijze geïnformeerd en uitgenodigd voor de bespreking. Het is aan de aanmeldend specialist om de huisarts eventueel nog persoonlijk te informeren en uit te nodigen.
(Nb. Wegens technische omstandigheden is het momenteel helaas nog niet mogelijk om huisartsen over de andere multidisciplinaire oncologiebesprekingen te informeren en uit te nodigen).

Met uitzondering van de gynaecologische bespreking (ROOG) geldt dat de huisarts de dag na de bespreking de uitkomsten van de bespreking digitaal ontvangt.  Binnen een week na de ROOG bespreking  ontvangt de huisarts de uitkomsten hiervan.

Patiënten ter bespreking inbrengen door de huisarts

Wanneer een huisarts zelf patiënten ter bespreking wil inbrengen, wordt de huisarts verzocht hierover contact op te nemen met de behandelend specialist van de patiënt. Na overleg met de behandelend specialist kan hij/zij zorg dragen voor de aanmelding en het invullen van het ‘Besprekingsformulier oncologiebespreking’.