Astma bij kinderen vanaf 6 jaar - RTA ZO Brabant

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Astma bij kinderen vanaf 6 jaar - RTA ZO Brabant

Astma bij kinderen vanaf 6 jaar - RTA ZO Brabant

Definitie

Astma is een aanvalsgewijs optredende reversibele bronchusobstructie op basis van verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen voor (a)specifieke prikkels met als pathologisch substraat een chronische (eosinofiele) ontstekingsreactie.

Bij jonge kinderen (< 6 jaar) maakt men onderscheid tussen:

  • Episodisch viraal piepen bij virale luchtweginfecties;
    Meestal verdwijnt episodisch viraal piepen voor de leeftijd van 6 jaar. Bij een werkdiagnose episodisch piepen, zie stap 1 voor de symptomatische behandeling.
  • Piepen door multiple prikkels wordt gekenmerkt door piepen, niet alleen bij virale infecties maar ook bij andere prikkels zoals rook, allergenen, mist, huilen, lachen of inspanning. Dit is waarschijnlijk het gevolg van inflammatie. Omdat de voor astma kenmerkende inflammatie op deze leeftijd niet is vast te stellen, wordt de term astma (nog) niet gebruikt.

Bij kinderen van 6 jaar en ouder is astma waarschijnlijk bij:

Recidiverend optreden van kortademigheid of piepen, al dan niet na inspanning, gepaard gaande met een reversibiliteit bij bronchusobstructie (luchtweg doorgankelijkheid verbeterend na inhalatie van een -2-mimeticum), zo mogelijk geobjectiveerd met behulp van flow volume-meting van FEV1 en FVC).

Samenwerking
De huisarts kan veel kinderen met een symptoomdiagnose of de diagnose astma zelf begeleiden en behandelen. Bij hele jonge kinderen, bij diagnostische problemen en/of onvoldoende of niet gecontroleerd astma wordt verwijzing naar en/of samenwerking met de kinderarts aanbevolen.