Start projectgroep Informatieoverdracht borstkanker

U bevindt zich hier: Home | Start projectgroep Informatieoverdracht borstkanker

Start projectgroep Informatieoverdracht borstkanker

Werkgroep Oncologie

Binnen het ketenzorgprogramma Oncologie van Quartz is een projectgroep Informatieoverdracht borstkanker gestart. Deze projectgroep is gericht op het verbeteren van de betrokkenheid bij en informatieoverdracht over het zorgproces van oncologische patiënten van het Elkerliek ziekenhuis naar de huisartsen in de regio. De projectgroep gaat na welke verbeteringen mogelijk (en noodzakelijk) zijn. Hierbij wordt het zorgproces borstkanker als uitgangspunt genomen. Het doel is vanuit de verbeteringen die in het zorgproces borstkanker worden gezien en doorgevoerd, tot een algemeen informatieprotocol / blauwdruk te komen. Dit protocol kan vervolgens ook toegepast en vertaald worden naar de andere tumorspecifieke zorgprocessen.

 

Het verbeteren van de informatieoverdracht over het zorgproces van de oncologische patiënt vormt ook één van de speerpunten van de stuurgroep Oncologie van Quartz. Juiste en eenduidige overdracht en een goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de keten is van belang om de patiënt de juiste zorg en begeleiding te bieden. Ongeacht de fase van de ziekte of behandeling. 

 

Onderzoek als basis

Om het mogelijk te maken de betrokkenheid en informatieoverdracht  te verbeteren, verrichtten het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ en Quartz) afgelopen maanden onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in de regio. Hierbij vroegen we naar de tevredenheid over de huidige inhoud en frequentie van de informatieoverdracht tussen de tweede en eerste lijn.  Als uitgangspunt zijn de informatiemomenten in het zorgtraject van patiënten met borstkanker genomen, omdat dit een grote, herkenbare patiëntengroep is. IKZ verwerkte de uitkomsten van het onderzoek en legde deze vast in een rapportage.

 

Enkele opvallende bevindingen:

 • De huisarts wil een andere rol tijdens de oncologiebespreking vervullen. Meerdere huisartsen geven aan actief meer informatie over de patiënt te willen geven die van belang kan zijn voor het behandeltraject.
 • Verbeterpunten voor de informatieoverdracht  over de behandeling worden vooral gezien ten aanzien van:
  • meer informatie over het verloop en effect van de behandeling,
  • informatie over wanneer met welke discipline contact opgenomen kan worden bij specifieke problemen,
  • informatie over welke problemen in de huisartsenpraktijk behandeld kunnen worden en welke in het ziekenhuis,
  • meer informatie over de psychosociale gevolgen (met name bij hormonale therapie).
 • Een groot aantal huisartsen geeft aan de schriftelijke informatie na afloop van de follow-up onvoldoende te vinden om de patiënt te kunnen begeleiden in de nazorg. Deze huisartsen willen meer informatie over:
  • mogelijke late effecten van de behandeling,
  • klachten die kunnen duiden op progressie/ nieuwe manifestaties,
  • wanneer contact opgenomen dient te worden met het ziekenhuis met de daarbij behorende contactgegevens.

De uitkomsten en conclusies van het onderzoek vormen (mede) de input waarmee de projectgroep start.

 

Leden projectgroep

Marion van Arendonk, huisarts
Annet Breekveldt, huisarts
Mascha van Dommelen, gespecialiseerd mammaverpleegkundige
Ans Hendrikx, medisch coördinator Quartz (voorzitter)
Bea Lemaire, oncologisch chirurg
Manon Pepels, internist - oncoloog
Natascha Schrama, verpleegkundig specialist oncologie
Femke van Stratum, programmaleider Oncologie Quartz

Zie foto. Op de foto ontbreekt Bea Lemaire.