Regionale Huisartsen Vereniging

U bevindt zich hier: Home | Partners | Regionale Huisartsen Vereniging

Regionale Huisartsen Vereniging

RHV


De Regionale Huisartsen Vereniging Helmond  en omstreken (RHV) vertegenwoordigt vanaf 1990 de regionale huisartsengeneeskunde. Ze streeft naar een optimale huisartsengeneeskundige zorg in samenhang met het totale zorgaanbod in de regio Peelland. Ze behartigt de professionele en beroepsbelangen van de individuele leden op lokaal niveau en onderhoudt daartoe  structurele contacten met regionale zorginstellingen, publieke organen en beroepsorganisaties. De RHV is  zowel een aanspreekpunt voor haar leden als voor voornoemde organisaties met als doel de onderlinge samenwerking en daardoor de zorg voor patiënten te optimaliseren. Met het Elkerliek ziekenhuis vindt intensief overleg plaats op bestuurlijk niveau en medische staf. De RHV neemt deel in het Quartz-bestuur en talloze leden leveren hun bijdrage aan diverse werkgroepen.
Met thuiszorgorganisaties vindt regelmatig op bestuurlijk niveau overleg plaats.Vanuit de RHV is enige jaren geleden de zorggroep ELAN ontstaan welke een belangrijke uitvoeringsorganisatie is voor de ketenzorg Diabetes Mellitus en Cardiovasculair Risicomanagement.

Het dagelijks bestuur bestaat uit :

  • Amely Overmars, voorzitter, huisarts te Helmond
  • Ivo Bierens, secretaris, huisarts te Deurne
  • Merijn Godefrooij, huisarts te Helmond