Conférences en kennismakingsbijeenkomst

U bevindt zich hier: Home | Scholingen | Conférences

Conférences en kennismakingsbijeenkomst

Een systeem van ontmoetingen van huisartsen en medisch specialisten wordt in de regio uitgevoerd die Grande Conférence, Petite Conférence resp. Klinische Conférence genoemd worden.

Grande Conférence

De Grande Conférence (GC) is een jaarlijkse, meerdaagse conferentie voor huisartsen, leden van de Medische Staf van het Elkerliek ziekenhuis en specialisten ouderengeneeskunde van De Zorgboog en Savant Zorg.
Deze conferentie vindt doorgaans in het laatste weekeinde van september in het buitenland plaats, waarbij een mix geboden wordt van inhoudelijke en sociale activiteiten. De gedachte is dat door de context waarin de conferentie plaatsvindt een sfeer ontstaat waarin op een open wijze over de onderlinge communicatie en samenwerkingspraktijk gesproken kan worden. Het inhoudelijk deel van de GC wordt met ondersteuning van Quartz voorbereid door een voorbereidingscommissie waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn.

Contactpersoon programma: Ivo Bierens, huisarts T: 0493-312888

Klinische Conférence

De Klinische Conférence is een bijeenkomst voor huisartsen, specialisten en specialisten Ouderengeneeskunde die driemaal per jaar plaatsvindt in het Elkerliek ziekenhuis. De voorbereiding ligt bij de pijlercommissie Kwaliteit en Deskundigheidsbevordering van de RHV. Steeds wordt daarin gepoogd nieuwe tendensen, inzichten, richtlijnen of nieuwe wijze van samenwerken op een bepaald specialistisch terrein te belichten. Daarnaast worden regelmatig de resultaten van de Quartz-werkgroepen gepresenteerd. Alle drie Conférence-varianten zijn voor de huisartsen geaccrediteerd. 
 
Contactpersonen:                                                
Secretariaat Quartz T: 0492-595160
Hans van Hirtum, huisarts, contactpersoon pijlercommissie RHV T: 0492-508031

Petite Conférence

De Petite Conférence is een vorm van overleg van een huisartsengroep (HAGRO) en specialistische maatschap.
Elke HAGRO, er zijn er zes in de regio, heeft eenmaal per kwartaal in een roulatieschema één van de maatschappen op bezoek. De bijeenkomsten worden aan de hand van actuele (samenwerkings)thema’s en ontwikkelingen op desbetreffend vakgebied ingevuld.
Taakverdeling en (terug)verwijsbeleid zijn daarin terugkerende onderwerpen.
Het inzicht in elkaars werkwijzen wordt hierdoor vergroot. De persoonlijke ontmoeting verstevigt de basis van de samenwerking.
Een voorbereidingscommissie, bestaande uit leden van de Medische Staf, huisartsen en Quartz, zorgt voor tussentijdse evaluaties en de jaarplanning.

Contactpersoon: Hans van Hirtum, huisarts, T: 0492-508031

Kennismakingsbijeenkomst huisartsen en specialisten

In januari wordt door de Vereniging Medische Staf (VMS) van het Elkerliek ziekenhuis een kennismakingsbijeenkomst/nieuwjaarsborrel georganiseerd waar de nieuw in de regio gevestigde artsen (huisartsen, medisch specialisten en specialisten Ouderengeneeskunde) op een informele wijze aan hun collegae en andere belanghebbenden worden voorgesteld. Op een ander tijdstip in het jaar wordt een wetenschappelijke avond gehouden waar de nieuwe collegae zich vakinhoudelijk kunnen presenteren.

De organisatie is in handen van het secretariaat van de VMS, T: 0492-595745.