Coronairlijden - RTA

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Coronairlijden - RTA

Coronairlijden - RTA

Doelstellingen

Afstemming rondom diagnostiek, (medicamenteuze) behandeling, consultatie/verwijzing en berichtgeving rondom patiënten met coronairlijden in de 1ste, 2de en 3de lijn (incl.ambulancedienst).

Definitie coronairlijden

Coronairlijden omvat:

  • ST SEGMENT ELEVATIE MYOCARD INFARCT (STEMI): Patiënten met een hartinfarct (meestal met pijn op de borst met uitstraling en vegetatieve verschijnselen) met STsegment elevatie op het ECG en met stijging van de cardiale biomarkers in het bloed.
  • NON-ST SEGMENT ELEVATIE MYOCARD INFARCT (NSTE-ACS): Patiënten met een hartinfarct (meestal met pijn op de borst met uitstraling en vegetatieve verschijnselen) zonder ST-segment elevatie op het ECG en met stijging van de cardiale biomarkers in het bloed.
  • INSTABIELE ANGINA PECTORIS: Borstklachten, al dan niet met vegetatieve verschijnselen en uitstraling in rust of bij steeds geringer wordende inspanningen en zonder stijging van de cardiale biomarkers in het bloed.
  • STABIELE ANGINA PECTORIS: Borstklachten bij bepaalde mate van inspanning niet toenemende in ernst of frequentie van optreden en verdwijnend in rust en/of na sublinguale nitraten.
  • STIL INFARCT: In retrospect vaststellen van een hartinfarct dat niet is opgemerkt door de patiënt.

Deze beschrijving is opgesteld door het coronairlijden netwerk van het Nederlands HartNetwerk. Hierbij zijn betrokken:

Namens huisartsen:
Eleana Zhang, huisarts, zorggroep DOH

Namens cardiologen:
Rutger Haest, cardioloog, St. Anna Ziekenhuis
Eric Heijmen, cardioloog, Elkerliek Ziekenhuis
Eric Thijssen, cardioloog, Máxima Medisch Centrum
Inge Wijnbergen, cardioloog, Catharina Ziekenhuis

Namens de ambulancedienst:
Arjan Koks, MPA ambulancezorg

Namens Diagnostiek voor U:
Elionne van den Brand, huisarts, stafarts, kaderarts beleid en beheer

Referenten: trombosediensten, thuiszorg, apothekers.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nederlands Hart Netwerk.
© 2021 Nederlands Hart Netwerk