Diabetisch Voetulcus - sub RTA ZO Brabant

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Diabetisch Voetulcus - sub RTA ZO Brabant

Diabetisch Voetulcus - sub RTA ZO Brabant

Doelstelling

Afstemming van het beleid bij de behandeling van een diabetisch voetulcus. Het is te verwachten dat door een multidisciplinaire, transmurale behandeling van een diabetisch voetulcus een daling van het aantal amputaties en een reductie van de kosten zullen optreden.