Mammacarcinoom - Transmurale werkafspraak regio Helmond

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Mammacarcinoom - Transmurale werkafspraak regio Helmond

Mammacarcinoom - Transmurale werkafspraak regio Helmond

Aanleiding

Door de vergrijzing, vroege opsporing van kanker en effectievere behandelingen zal het aantal patiënten met kanker aanzienlijk stijgen. Kanker wordt steeds meer een chronische aandoening. In dit kader moeten medisch specialisten en huisartsen elkaar meer betrekken bij de zorg voor patiënten met kanker; in alle fasen van de oncologische zorg. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is aandacht voor de informatieoverdracht en onderlinge communicatie over de behandeling van individuele patiënten.

Doelstelling van de transmurale werkafspraak

Afstemming van beleid rond de informatieoverdracht tussen huisartsen en medisch specialisten bij de verwijzing, diagnostiek, behandeling en follow – up van patiënten met mammacarcinoom met als doel het realiseren van een volledige, eenduidige en tijdige overdracht van informatie.