Reflux bij zuigelingen - Transmurale werkafspraak regio Helmond

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Reflux bij zuigelingen - Transmurale werkafspraak regio Helmond

Reflux bij zuigelingen - Transmurale werkafspraak regio Helmond

Aanleiding

Het is bekend dat in de eerste maanden 40-50% van de zuigelingen tenminste eenmaal per dag wat voeding teruggeeft en dat reflux kan leiden tot hinderlijke klachten en/of complicaties, zoals overmatig huilen, prikkelbaarheid, voedselweigering en groeivertraging. De kennis over oorzaak, de diagnostiek en de behandeling van reflux (GOR) en refluxziekte (GORZ) is tot nu toe zeer beperkt. Dit wordt mede veroorzaakt doordat het onderscheid tussen fysiologische GOR en GORZ lastig te maken is. GOR en GORZ zijn klinische diagnoses met wisselende presentatie van symptomen bij kinderen.
Er is in Nederland sinds 2012 een NVK-richtlijn gastro-oesofageale reflux bij kinderen. Op basis van deze richtlijn is een samenwerkingsafspraak opgesteld door de leden van de klankbordgroep kindergeneeskunde. Met deze samenwerkingsafspraak over de behandeling van reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 maanden hopen we te komen tot een uniform beleid voor deze groep kinderen in onze regio.  

Doelstelling behandelafspraak

Afstemming van diagnostiek en (be)handelwijze tussen regionale huisartsen, kinderartsen, jeugdartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten over de zorg voor kinderen, waarbij sprake is van (verdenking op) reflux(ziekte).

Goede informatie voor de ouders, om weloverwogen een behandeling te kiezen, is te vinden op:

Thuisarts: refluxklachten

Keuzehulp