Tijdig spreken over het levenseinde - RTA ZO Brabant

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Tijdig spreken over het levenseinde - RTA ZO Brabant

Tijdig spreken over het levenseinde - RTA ZO Brabant

Inleiding

Jaarlijks sterft ongeveer 1% van de bevolking in Nederland; ca. 140.000 mensen. Bij het merendeel (80%) is dit overlijden het verwachte gevolg van een vastgestelde ziekte, met name kanker, maar ook hartfalen, een CVA, dementie en longfalen. Aan het overlijden gaat vaak een langere eindfase vooraf, waarin palliatieve zorg en proactieve zorgplanning de kwaliteit van leven kunnen verbeteren en de plaats van overlijden in overeenstemming gebracht kan worden met de voorkeuren van de patiënt.
Advance Care Planning (ACP) omvat méér dan het bespreken en opmaken van een laatste wilsbeschikking; het is een continu proces van gesprekken met de patiënt en zijn naasten over levensdoelen, wensen en verwachtingen en hoe zorg daarbij aansluit. Behandelopties, grenzen aan de behandelingen en mogelijkheden voor palliatieve zorg komen aan de orde. Inzicht en zienswijze kunnen wijzigen, zodat besluiten dan aangepast en gedocumenteerd moeten worden.

Doelstellingen

  • Het bevorderen van het tijdig spreken over het levenseinde tussen artsen en  patiënten en hun naasten;
  • Handvatten bieden door de begrippen ‘tijdig’ en ‘laatste levensfase’ te concretiseren;
  • Afstemming van het beleid tussen 1e en 2e lijn rondom het gesprek over het levenseinde;
  • Verbetering van de overdracht van de wensen van de patiënt en de medische behandelbeperkingen rondom het levenseinde.

Brochure: levenseindebeslissingen met islamitische patiënten

Zorgverleners en familieleden willen de beste zorg voor de patiënt. Soms is het echter moeilijk elkaar hierin te vinden. Vanuit geloof of cultuur kunnen mensen andere verwachtingen hebben dan zorgverleners vanuit hun professionele standaarden verantwoord vinden. ‘Niet vertellen’, ‘niet sederen’ en ‘niet stoppen’ zijn verzoeken die zorgverleners in verlegenheid kunnen brengen. Hoe verhouden deze verzoeken zich tot de WGBO? En hoe ga je het gesprek aan als je dergelijke vragen gesteld krijgt? Het Catharina Ziekenhuis heeft samen met het LUMC en de Leiden Islam Academy een brochure voor zorgverleners gemaakt, waarin deze kwesties worden verhelderd en praktische handvatten worden aangereikt. Deze brochure vind u hier