B. Exclusie-criteria trombolyse

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Trombolyse - RTA ZO Brabant | B. Exclusie-criteria trombolyse

B. Exclusie-criteria trombolyse

Vraag Geen indicatie
Is begin CVA langer dan 6 uur geleden?  Ja   

X

Grote bloedingen < 3 weken (gastro-intestinaal of urogenitaal) Ja   

X

Grote chirurgie < 2 weken Ja   

X

Myocardinfarct < 1 maand Ja   

X

CVA of trauma capitis < 3 maanden Ja   

X

Ernst beeld
a. beeld volledig verdwenen (TIA?)
b. duidelijke bewustzijnsdaling
c. epileptisch insult
d. blazende ademhaling
e. CVA bij ontwaken

Ja   
Ja   
Ja   
Ja   
Ja   

X
X
X
X
X