C. Beoordeling tijdens huisbezoek

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Trombolyse - RTA ZO Brabant | C. Beoordeling tijdens huisbezoek

C. Beoordeling tijdens huisbezoek

Anamnese en onderzoek door huisarts conform richtlijnen:
a. Neurologisch: bewustzijn, gezichtsveld, spraak (afasie en dysartrie), kracht gelaatsmusculatuur, kracht bovenste en onderste extremiteiten;
b. Hartritme en auscultatie hart (AF?);
c. Bloeddruk: RR > 180/110 toch reden patiënt in te sturen (neuroloog kan nog proberen RR te verlagen);
d. Bloedsuiker bepalen;
e. Als er sprake is van een wake up stroke: ambulancevervoer naar het ziekenhuis, na telefonisch overleg met de dienstdoende neuroloog om te bepalen of de patiënt naar het  
    regioziekenhuis of het interventieziekenhuis moet. Het tijdstip van 'last seen well' bepalen en overdragen;
f.  Indien bekend: recent gewicht en lengte van de patiënt overdragen aan neuroloog;
g. Het verdient de voorkeur om de patiënt met een ambulance in te sturen (dit geeft minder delay, m.n. ook in het ziekenhuis).