Transmurale werkafspraak Informatieoverdracht mammacarcinoom (regio Helmond)

U bevindt zich hier: Home | Transmurale werkafspraak Informatieoverdracht mammacarcinoom

Transmurale werkafspraak Informatieoverdracht mammacarcinoom (regio Helmond)

RTA informatieoverdracht Mammacarcinoom

Nieuw !

In december 2014 is de nieuwe transmurale werkafspraak ‘Informatieoverdracht mammacarcinoom’ (regio Helmond) gepubliceerd. Bekijk de werkafspraak hier op de website van Quartz. Via de Quartz-app is de nieuwe werkafspraak ook gemakkelijk op een tablet of smartphone te lezen.

Met de transmurale werkafspraak realiseren we de afstemming van het beleid rond de informatieoverdracht tussen huisartsen en medisch specialisten bij de verwijzing, diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met mammacarcinoom. Hierdoor kan een volledige, eenduidige en tijdige overdracht van informatie plaatsvinden.

Belangrijke punten

  • Er is een duidelijk onderscheid tussen de diagnostiekprocedure bij een sterke verdenking op maligniteit en de diagnostiekprocedure bij een geringe verdenking op maligniteit. In het eerste geval moet via ZorgDomein een combinatieafspraak worden gemaakt voor de mammapoli en is sprake van een versneld traject. In het tweede geval, bij een geringe verdenking op maligniteit, moet een verwijsafspraak voor een regulier traject worden gemaakt.
  • Voor het ondergaan van een punctie bij een sterke verdenking op maligniteit, is het noodzakelijk dat huisartsen de patiënten wijzen op het tijdelijk staken van eventuele bloedverdunners. Instructies over het staken van bloedverdunners zijn opgenomen in de transmurale werkafspraak.
  • Informatieoverdracht van de uitkomsten van de oncologiebespreking naar de huisarts. Indien afgeweken wordt van het behandelprotocol/de richtlijn, wordt de keuze kort beargumenteerd in het verslag. Tevens wordt standaard aangegeven of de behandeling curatief of palliatief van aard is.
  • Informatieoverdracht over de oncologische en palliatieve behandeling naar de huisarts. De rol en consultatiemogelijkheden van de arts palliatieve zorg & symptoombestrijding wordt beschreven.
  • Informatieoverdracht naar de huisarts tijdens en na afloop van de follow-up door de chirurg/ oncoloog.
  • Aanwijzingen voor het terugverwijzen van de huisarts naar het ziekenhuis tijdens de follow-up.

Een jaar na de invoering van de transmurale werkafspraak vindt een evaluatieonderzoek plaats naar de ervaringen van de huisartsen met deze afspraak. Daarbij wordt ook bekeken welke zaken nog worden gemist. Wellicht dat de opzet van deze werkafspraak  het format kan worden voor informatieoverdracht bij meerdere tumorsoorten.

Werkgroep

De nieuwe werkafspraak is ontwikkeld door een werkgroep bestaande uit: N. Schrama (verpleegkundig specialist Oncologie), B. Lemaire (Chirurg), M. Pepels (Oncoloog), M. van Dommelen (gespecialiseerd  Mammacare-verpleegkundige), M. van Arendonk (Huisarts), A. Breekveldt (Huisarts), F. van Stratum en A. Hendrikx (Quartz).