Metabole regulering

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Diabetisch Voetulcus - RTA ZO Brabant | Metabole regulering

Metabole regulering

In beginsel blijft de huisarts na verwijzing verantwoordelijk voor de regulering van de metabole parameters binnen het met de patiënt afgesproken zorgplan. De benodigde controles lopen dan door conform de afspraken binnen de eerstelijns DBC. De huisarts bespreekt dat bij de verwijzing met de patiënt.

Het voetenteam beoordeelt bij elke verwijzing of er op- of aanmerkingen te plaatsen zijn bij de metabole regulering. Is dat het geval dan neemt de internist telefonisch contact op met de huisarts. Dat kan leiden tot een eenmalige consultatie of tot (al dan niet tijdelijke) overname van de behandeling. In het laatste geval sluit de huisarts de eerstelijns DBC. De internist bespreekt de consequenties van de overname van de behandeling met de patiënt.