Behandeling

Behandeling

Bij vaginaal bloedverlies zonder onderliggende oorzaak

Geen kinderwens (zie toelichting):
Patiënte kan gerustgesteld worden door de huisarts bij subjectief acceptabele hoeveelheid bloedverlies. In aansluiting op de mondelinge voorlichting kan de huisarts de NHG patiëntenbrieven meegeven. Indien gewenst of geïndiceerd kan behandeld worden met:

  • De eerste 3 dagen van de menses kan een NSAID worden voorgeschreven en/of
    tranexaminezuur (3 d.d. 1000 mg);
  • Levonorgestrel IUD (Mirena ®);
  • OAC (voorkeur sub 50 pil, tweede generatie).

Kinderwens:
De eerste 3 dagen van de menses kan een NSAID worden voorgeschreven en/of tranexaminezuur (3 d.d. 1000 mg).

Bij acuut hevig bloedverlies:
Progestagenen gedurende 10 dagen (1 d.d. 10 mg) + advies om 3 cycli na te behandelen met een OAC. De huisarts raadt de patiënt aan terug te komen voor (aanvullende) diagnostiek na 3 - 6maanden als het beoogde effect niet is bereikt.

Bij vaginaal bloedverlies met onderliggende oorzaak:

Bij koperhoudend IUD dient verwijdering besproken te worden door de huisarts.
Verdenking myomen/poliepen:

  • OAC;
  • Tranexaminezuur;
  • Progestagenen;
  • Levonorgestrel afgevend IUD.
NB. Het is onduidelijk of voorgaande effectief is bij een fors vergrote uterus of bij intracavitaire of in het cavum uteri uitpuilende myomen.


Evalueren na 3 - 6 maanden.

NB. Op de website www.thuisarts.nl zijn de voorlichtende NHG patiëntenfolders te vinden.