Vervolgbeleid bij de huisarts

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Fractuurpreventie | Vervolgbeleid bij de huisarts

Vervolgbeleid bij de huisarts

Landelijk is de inname van een bifosfonaat een jaar na het starten van therapie slechts 42%. Om de therapietrouw te verbeteren kan het Servicecentrum Huisartsen van het Elkerliek ziekenhuis patiënten oproepen voor controle bij de huisarts.
Inschrijving kan op twee manieren:

 • Bij de overdracht van de Fractuurpreventiepoli aan de huisarts wordt de patiënt tevens aangemeld bij het Servicecentrum Huisartsen.
 • Huisartsen kunnen patiënten die al langer bij hen bekend zijn met osteoporose via ZorgDomein aanmelden.

Afmelding binnen 5 jaar valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.

Bij diagnostiek door de huisarts bij verdenking op osteoporose wordt labonderzoek aanbevolen volgens het pakket ‘osteoporose’ op het labformulier.

Controle bij gebruik van een bisfosfonaat:

Vanaf start medicatie na vier weken, drie en zes maanden en vervolgens jaarlijks controle van:

 1. Therapietrouw
 2. Juiste inname en bijwerkingen
  • Bij bijwerkingen de innameninstructie doornemen.
  • Vervang bij gastro-intestinale intolerantie alendroninezuur door risedroninezuur of andersom.
 3. Naleving adviezen leefstijl / Calcium en vit D intake.
 4. Lichaamslengte jaarlijks en registreer deze
  • Bij een lengtevermindering > 5 cm: een X-ThWK en LWK maken.

Bij verzoek van de patiënt om het middel te staken: bespreek desgewenst andere
medicatie of een alternatieve toedieningsvorm.

Controle na vijf jaar behandeling met een bisfosfonaat:

 • In principe staken van behandelen met bisfosfonaat.
 • Drie jaar na het staken van de medicatie of eerder bij een nieuwe fractuur:
  • NHG stappenplan opnieuw doorlopen.
  • Overweeg bij persisterend hoog fractuurrisico continueren van de behandeling tot maximaal tien jaar in totaal of medicatieswitch (met name bij nieuwe fractuur). Eventueel overleg Fractuurpreventiepoli.

Deze Transmurale Afspraak is door de werkgroep vastgesteld in mei 2014, conform de
NHG-standaard ‘Fractuurpreventie’ en de ‘Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie’, uitgegeven door CBO en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), derde herziening 2011.