Beleid fysiotherapeut

Beleid fysiotherapeut

Uitgangspunt en doel van de begeleiding door de fysiotherapeut:

 • Door voorlichting en begeleiding mobilisatie bevorderen.
 • Voorbereiding op hervatting werk en/of sportactiviteiten.

a. Begeleiding tot 6-8 weken

 • Begeleiding bij verbetering ADL-vaardigheden.
 • Geleidelijk opbouwen van de belasting.
 • Bij moeilijk te mobiliseren patiënten het gebruik van krukken adviseren/stimuleren.
 • Frequentie consult in eerste week twee keer, daarna één keer per week (afhankelijk van de ernst van de klachten, aard van de belemmeringen en het leervermogen van de patiënt).
 • Advisering bij hervatting van werk en/of sportactiviteiten.

b. Afstemming met huisarts

 • Bij twijfel over verloop en resultaten na 2 weken huisarts raadplegen.
 • Schriftelijke terugkoppeling naar huisarts na 5 weken over mate van ADL-status en pijnklachten.

c. Begeleiding na 6-8 weken

 • Afhankelijk van resultaten in eerste 6-8 weken voortzetting van begeleiding.
 • Intensiveren van belasting.
 • Adviseren over hervatting werk en/of sportactiviteiten.
 • Geregelde afstemming met huisarts.

d. Begeleiding post discectomie

 • Volgens ontwerp richtlijn KNGF en de multidisciplinaire richtlijn Lumbosacraal Radiculair Syndroom (CBO, 2008)
 • Zo spoedig mogelijk revalideren tot ADL, werk- en sportniveau van voor de episode