Conservatief beleid eerste 6-8 weken

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Lumbosacraal Radiculair Syndroom - RTA ZO Brabant | Conservatief beleid eerste 6-8 weken

Conservatief beleid eerste 6-8 weken

a. Voorlichting en niet-medicamenteuze behandeling

1. Huisarts:

 • Zoveel mogelijk in beweging blijven, maar voorzichtigheid bij houding en bewegingen die tot extreme pijnklachten leiden.
 • Bij patiënten die het conservatieve beleid afwijzen en neurologisch onderzoek wensen, benadrukken dat:
  • het geen invloed heeft op het beleid omdat men (wereldwijd) van mening is dat men niet moet opereren als men niet eerst 6-8 weken heeft afgewacht (of natuurlijk herstel optreedt);
  • beeldvormend onderzoek (MRI), geen extra informatie oplevert die voor het beleid in de eerste 6-8 weken van belang is;
  • door goede mobilisatie en reductie van pijn de klachten bij 8 van de 10 patiënten verminderen ook al kan dat soms een paar weken duren.
 • Meegeven NHG patiëntenbrief: hernia van de rug.

2. Fysiotherapeut:

 • Herhalen voorlichting over het LRS, het beloop, en de prognose.
 • Bevestigen advisering van huisarts over conservatief beleid.

b. Medicamenteuze behandeling

Conform stappenplan NHG standaard, echter:
Bij hevige pijnklachten is het zinvol om te starten met zwaardere pijnmedicatie, d.w.z. in stappen van bijvoorbeeld 1 dag verhogen van medicatie, snel zo nodig tot morfinomimetica opbouwen, of direct met morfinomimetica starten.

c. Inschakelen fysiotherapeut

 • Overweeg na enige weken verwijzing naar oefen- of fysiotherapeut indien patiënt intensievere activerende begeleiding nodig lijkt te hebben.
 • Bij opbouw en hervatten van oude activiteiten.
 • Huisarts en fysiotherapeut stemmen onderling af over de inhoud van het conservatieve beleid en wie van hen de patiënt begeleidt.