Palliatieve zorg - RTA ZO Brabant

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Palliatieve zorg - RTA ZO Brabant

Palliatieve zorg - RTA ZO Brabant

Doelstelling

Verbetering van de continuïteit van zorg bij patiënten in de palliatieve fase, door afstemming van het beleid d.m.v. de volledige, eenduidige en tijdige overdracht van de patiënt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een specifieke overdrachtset waarin zowel de medische als de zorginhoudelijke overdracht zijn uitgewerkt.