Pseudocroup bij kinderen - protocol regio Helmond

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Pseudocroup bij kinderen - protocol regio Helmond

Pseudocroup bij kinderen - protocol regio Helmond

Aanleiding

Door professionals van de klankbordgroep Kindergeneeskunde is gesignaleerd dat door huis- en kinderartsen diagnostiek en behandeling van kinderen met pseudocroup soms verschillend werd uitgevoerd. In het kader van afstemming en verbetering van
samenwerking is daarom tussen beide partijen onderstaande uniforme handelwijze overeen gekomen. De afspraken zijn gebaseerd op de NHG-standaarden, richtlijnen NVK, laryngitis subglottica protocol Kindergeneeskunde.

Doelstelling behandelafspraak

Afstemming van diagnostiek en (be)handelwijze tussen regionale huisartsen en kinderartsen bij kinderen waar sprake is van laryngitis subglottica.