Aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek

Aanvullende diagnostiek in de vorm van laboratoriumonderzoek of beeldvormende diagnostiek is veelal onnodig. De ernst van een laryngitis subglottica wordt primair ingeschat op basis van de klinische beoordeling. Om een inschatting te maken van de ernst kan gebruik gemaakt worden van de gemodificeerde Westley croup score (tabel 1). Deze score wordt veelvuldig gebruikt en is gevalideerd. Op basis van de croup score kan een indeling naar mate van ernst worden gemaakt (tabel 2).

Tabel 1: Gemodificeerde Westley Croup ScoreĀ 

SYMPTOOM SCORE

012345

Stridor geen Hoorbaar met stethoscoop Hoorbaar zonder stethoscoop

-

-

-

Intrekkingen geen gering matig ernstig

-

-

Ademgeruis normaal verminderd Sterk verminderd

-

-

-

Kleur normaal

-

-

-

Cyanose bij opwinding Cyanose in rust
Bewustzijn normaal

-

-

-

-

Veranderd

Tabel 2

MATE VAN ERNST SYMPTOMEN PSEUDOCROUP SCORE
Mild Incidenteel blafhoest, geen of milde stridor in rust, geen of milde intrekkingen 0 - 2
Matig Frequent blafhoest, hoorbare stridor in rust, intrekkingen in rust, geen distress of agitatie 3 - 5
Ernstig Frequent blafhoest, evidente stridor in rust, intrekkingen, ernstige distress en agitatie 6 - 11
Dreigend respiratoir falen Blafhoest, hoorbare stridor in rust (minder dan bij ernstigerespiratoir vorm), intrekkingen, lethargie/uitputting/ verminderd bewustzijnsniveau 12 - 17