Urineweginfectie bij kinderen - Protocol regio Helmond

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Urineweginfectie bij kinderen - Protocol regio Helmond

Urineweginfectie bij kinderen - Protocol regio Helmond

Aanleiding

Door professionals van de klankbordgroep Kindergeneeskunde is gesignaleerd dat door huis- en kinderartsen diagnostiek en behandeling van kinderen met (verdenking op) een urineweginfectie (UWI) soms verschillend word uitgevoerd. In het kader van afstemming en verbetering van samenwerking is daarom tussen beide partijen onderstaande uniforme handelwijze overeengekomen. De afspraken zijn gebaseerd op de NHG standaard Urineweginfectie M05 en de NVK richtlijn UWI bij kinderen van 2010.

Doelstelling behandelafspraak

Afstemming van diagnostiek en (be)handelwijze tussen regionale huisartsen en kinderartsen bij kinderen waar sprake is van (verdenking op) een urineweginfectie.