Consultatie/verwijzing

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Zindelijkheid bij kinderen - RTA ZO Brabant | Consultatie/verwijzing

Consultatie/verwijzing

In onderstaand schema wordt weergegeven wie geconsulteerd kan worden (10):

Naar wie verwijzen?

Naar jeugdarts:

 • In kaart brengen van ontwikkelvelden, inzicht krijgen van invloed gezondheid, veiligheid en gezinssysteem op de ontwikkeling;
 • Bij verdenking ontwikkelingsproblemen / communicatieve stoornissen;
 • Voor inschatting niveau van functioneren;

Naar JGZ-verpleegkundige:

 • Voor basale adviezen en kortdurende leeftijdsgerichte aanpak zindelijkheidsproblemen.

Naar aandachtsfunctionaris zindelijkheid JGZ (gespecialiseerd verpleegkundige):

 • Voor uitgebreide adviezen bij complexere situaties en intensieve begeleiding bij zindelijk worden en aanpak zindelijkheidsproblemen;
 • Begeleiding richting scholen en opvang;
 • Voor informatie over versterkende programma’s in de regio, zoals triple P zindelijkheid;
 • Laagdrempelige consultatie, coaching voor JGZ collega’s;
 • Verzorgen van voorlichting aan collega’s en informatieavonden in de ziekenhuizen in de regio;
 • Contactpersoon voor externe partners zoals de kinderartsen, urotherapeuten, huisartsen.

Naar huisarts:

 • Bij noodzaak tot nadere diagnostiek naar onderliggende oorzaken;
 • Bij een indicatie voor medicamenteuze behandeling;

Naar POH-jeugd (indien aanwezig):

 • Bij aanwijzingen aandachts- en concentratiestoornis / informatieverwerkingsproblemen;
 • Als er sprake is van ontwikkelingsproblematiek of mogelijk trauma/life events;
 • Bij pedagogische problematiek;
 • Voor informatie over versterkende programma’s in de regio.

Naar kinderarts (11):

 • Bij alarmsymptomen (12);
 • Bij onvoldoende behandelresultaat na het geven van advies en instructies, en medicatie in voldoende hoge dosering;
 • Bij vaak terugkerende problemen.

Naar urotherapeut:

 • Voor uitgebreide diagnostiek;
 • Voor langdurige of intensieve zorg.

Naar psycholoog:

 • Bij verdenking onderliggende psychopathologie (informatieverwerking, angst, trauma, life events, hechting);
 • Bij gedragsproblematiek.

Naar bekkenbodemfysiotherapeut:

 • Bij twijfel over de juiste toepassing van de gegeven adviezen, de juiste uitvoering van de toilettraining of perstechniek.

Hoe verwijzen?

Verwijzing gebeurt door de huisarts, jeugdarts of AVG.
Bij verwijzing naar specialist:

 • Invullen Zorgdomein: vraagstelling, reeds uitgevoerde diagnostiek / behandeling;
 • Ingevulde plasdagboeken indien van toepassing, anders meegeven aan ouders.

Zowel huisarts als jeugdarts kan de coördinerende rol hebben, afhankelijk van de voorkeur van de ouders. Terugkoppeling naar en overleg tussen verwijzers en hulpverleners via de momenteel aanwezige methoden, zoals Zorgmail, ZorgDomein, brieven.

NB. Bij constatering van zindelijkheidsproblemen door een generalist van het sociaal wijkteam: de ouder en het kind verwijzen naar huisarts of jeugdarts


Tabel 1. Bereikbaarheidsgegevens ziekenhuizen en JGZ:

Instelling Polikliniek Telefoon/E-mail
Maxima Medisch Centrum PIPO-poli 040-888 82 70
Catharina ziekenhuis Plas-en poeppoli 040-239 92 00
St. Anna ziekenhuis Plas-en poeppoli 040-286 48 53
Elkerliek ziekenhuis Plas-en poeppoli 0495-59 59 55
Zuidzorg 0-4 jaar
(Eindhoven e.o.)
040-230 80 20
(let op! het oude nr 040-2308408 vervalt
GGD 4-18 jaar 088-003 14 14
De Zorgboog 0-4 jaar
(Helmond e.o.)
0900-899 86 36


(10) Medische psychologie kan alleen na verwijzing naar de kinderarts
(11) Voor Anna en MMC zkh: verwijs naar plas en poeppoli of PIPO poli resp. voor CzE en Elkerliek: combinatie- of verwijsafspraak chronische buikpijn/obstipatie, waarna indien nodig doorverwijzing door kinderarts naar poeppoli.
(12) Zie bijlage 10