Printversie

Printversie

RTA Zindelijkheid bij kinderen
Bijlage 1: Definities
Bijlage 2a: Voorbeeldvragen anamnese incontinentie
Bijlage 2b: Voorbeeldvragen anamnese enuresis
Bijlage 3: Plasdagboek
Bijlage 4: Lichamelijk onderzoek
Bijlage 5: Begeleiding en behandeling
Bijlage 6: Begeleiding incontinentie en enuresis
Bijlage 7: Voorbeeldvragen anamnese fecale incontinentie
Bijlage 8: Gedragsregels obstipatie bij kinderen in de 1e lijn
Bijlage 9a: Poepdagboek
Bijlage 9b: Bristol Stool Chart
Bijlage 9c: Defecatiefrequentie per leeftijd
Bijlage 10: Behandeling obstipatie bij kinderen in de 1e lijn
Bijlage 11: Organische oorzaken en risicoverhogende factoren voor obstipatie