B: Hypothyreoïdie en Zwangerschap

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Hypothyreoïdie - RTA ZO Brabant | B: Hypothyreoïdie en Zwangerschap

B: Hypothyreoïdie en Zwangerschap

De bovengrens van een normaal TSH voor vrouwen die zwanger willen worden of zwanger zijn is i.t.t. de normale populatie 2,5 IU/mL. Er zijn aanwijzingen dat bij recidiverende miskramen en fertiliteitsproblemen bij vrouwen met een hoog normaal TSH > 2,5 er soms toch anti-TPO aanwezig is. Indien er sprake is van dergelijke problematiek kan het daarom zinvol zijn om het anti-TPO te bepalen.

Het wordt aanbevolen om zwangere vrouwen met hypothyreoïdie te verwijzen naar de internist. Bij voldoende kennis en ervaring kan
de huisarts de patiënte zelf onder controle houden.

Indien in de voorgeschiedenis een sterk vermoeden bestaat op het doorgemaakt hebben van Graves hyperthyreoïdie of wanneer er een bewezen ziekte van Graves heeft afgespeeld of wanneer een moeder een huidige Graves hyperthyreoïdie heeft, dan is er een indicatie om aan het einde van het tweede trimester (bij 20-24 wkn) van de zwangerschap anti-TSH receptor antilichamen te bepalen. Wanneer er geen anti-TSH receptor antilichamen worden aangetoond en wanneer er geen thyreostatica worden gebruikt dan is er een zeer lage kans op foetale of neonatale thyroid dysfunctie. In geval er wel TSH receptor antilichamen worden aangetoond dan verdient het aanbeveling de zwangere door te verwijzen naar een gynaecoloog.

NB.
• Bij zwangerschap direct medicatie met 25% verhogen;
• Streefwaarde voor TSH is 1-2 IU/mL in het eerste trimester;
• Postpartum direct terug naar dosering vóór zwangerschap.

Let wel: er is onvoldoende bewijs om te screenen bij iedere vrouw met een zwangerschapswens.
Als in de tweede lijn fertiliteitsbevorderende behandelingen worden gestart, dan wordt bij positieve anti-TPO en een TSH van > 2,5 door de medisch specialist levothyroxine suppletie overwogen.