Farmacotherapie

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Hypothyreoïdie - RTA ZO Brabant | Farmacotherapie

Farmacotherapie

 1. Overweeg behandeling bij waarden tussen de 6-12 mU/l (subklinische hypothyreoïdie) in combinatie met aanwezigheid van anti-TPO (in relatie tot klachten en in overleg met de patiënt).
 2. Starten met behandeling bij TSH ˃ 12 in combinatie met aanwezigheid van anti-TPO → starten levothyroxine (de kans is dan groot op het ontwikkelen van een hypothyreoïdie).
  • Patiënten ˃ 60 jaar of cardiale comorbiditeit; startdosering 12,5-25 µg. na min. 2 weken verhogen met telkens 12,5 µg tot 75 µg (ouderen 50 µg);
  • Overige groep: start 100 µg levothyroxine;
  • 6 weken na laatste dosisverandering evaluatie m.b.v. TSH;
  • Indien nog verhoogde TSH → dosis verhogen;
   • Bij klachten met 12,5 µg verhogen;
  • Herhalen bij TSH normaal en patiënt klachtenvrij is;
   • Bij niet bereiken van TSH < 4,5 mU/l wordt geadviseerd naar de internist te verwijzen (i.v.m. geneesmiddelinteracties of resorptieproblematiek)
  • Medicatie wordt doorgaans nuchter ingenomen.

Er is geen evidence voor behandeling met (combinatiepreparaten of) T3 in de eerste lijn.

NB. De essentie is dat er getitreerd moet worden op TSH. De medicatiedosering hoeft niet op geleide van het lichaamsgewicht, omdat er een grote interindividuele variatie is in de medicatierespons.