Overleg / verwijzen

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Hypothyreoïdie - RTA ZO Brabant | Overleg / verwijzen

Overleg / verwijzen

  • Bij een centrale oorzaak 2);
  • Bij cardiale problemen (m.n. HF en AP).

In overleg met de internist:

  • Bij ernstige, langdurig bestaande hypothyreoïdie (en een zeer laag vrij T4);
  • Bij moeilijk instelbare DM;
  • Bij gelijktijdig gebruik van fenytoïne, carbamazepine of ritonavir;
  • Indien titreren niet het gewenste effect heeft.

NB. Moeilijkheden met de instelling zijn te verwachten bij:
• Gelijktijdig gebruik met interfererende medicijnen;
• Diabetes mellitus;
• Chronische hartpatiënten

Interfererende medicatie:
Galzuurbinders, ijzerzouten, antacida, calciumcarbonaat, aluminiumhydroxide en sucralfaat (en soms ook raloxifene en ciproxin) verminderen de resorptie van thyroxine.
Advies: inname van bovengenoemde middelen en L-thyroxine met interval van 2-4 uur.

Fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital en rifampicine veroorzaken een snellere klaring van L-thyroxine waardoor er een hoger behoefte aan schildklierhormoon ontstaat. Ook de anticonceptiepil en oestrogenen hebben invloed.

2) Vrij T4-waarde verlaagd zonder verhoging van de TSH waarde