Verwijzen naar de 2e lijn

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Prostaatcarcinoom - RTA ZO Brabant | Verwijzen naar de 2e lijn

Verwijzen naar de 2e lijn

Absolute verwijsindicaties voor verwijzing naar de uroloog:

 • Afwijkend rectaal toucher;
 • Sterk afwijkend PSA (> de laboratoriumafhankelijke bovenste afkapwaarde) 5).

Relatieve verwijsindicatie:

 • (licht) verhoogd PSA (tussen de onderste en bovenste laboratoriumafhankelijke
  afkapwaarden) bij afwezigheid van andere verklaringen dan een eventueel
  prostaatcarcinoom 6);
 • Snelle stijging van de PSA waarde;
 • Verhoogd PSA bij jonge leeftijd.

Bij verwijzing naar de uroloog stuurt de verwijzer de volgende gegevens mee:

 • Overwegingen die ten grondslag lagen aan de screening;
 • Rectaal toucher uitslag(en);
 • (historische) PSA waarden (+ indien bekend instantie waar deze zijn gemeten);
 • Uitslag echo, indien verricht;
 • Actueel medicatie overzicht.

5) Bij duidelijke aanwijzingen dat een prostatitis zou kunnen spelen kan het PSA beloop 3 maanden worden vervolgd, en is deze
waarde geen absolute reden om door te verwijzen.
6) Zie de toelichting.