Prostaatdiagnostiek - RTA ZO Brabant

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Prostaatdiagnostiek - RTA ZO Brabant

Prostaatdiagnostiek - RTA ZO Brabant

Afstemming van beleid rond screening op en diagnostiek van prostaatcarcinoom in de 1e en 2e lijn.

Namens urologen:

Eric Vrijhof, uroloog Catharina Ziekenhuis
Laurent Fossion, Máxima MC
Paula Moonen, St. Anna ziekenhuis
Mw. Biemold, Elkerliek ziekenhuis

Namens transmurale centra:
Hennie van Bavel, coördinator HaCa

Regionale referenten:
Klinisch chemici


Deze regionale transmurale afspraak is ontwikkeld in samenwerking met de transmurale organisaties HaCa, Quartz, THEMA,
TransMáx. Voor deze samenwerkingsafspraak is uitgegaan van de landelijke richtlijnen.
Deze samenwerkingsafspraak is goedgekeurd door de Kwaliteitsraad van de Huisartsenkring Zuidoost Brabant.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HaCa.
© 2021 HaCa