Sondevoeding in de thuissituatie

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Sondevoeding in de thuissituatie - RTA - Zuidoost Brabant

Sondevoeding in de thuissituatie


Aanleiding

Bestaande onduidelijkheid bij huisartsen over te nemen stappen bij het opstarten van
sondevoeding in de thuissituatie, waardoor sondevoeding niet of onnodig laat in de
behandeling van ondervoeding wordt opgestart. Met als gevolg onnodig verlies van kwaliteit
van leven.

Status van de handreiking

Deze handreiking heeft de status van logistieke afspraken tussen zorgverleners van een
multidisciplinair aanbod.

Namens het transmurale sondevoeding overleg
Diëtetiek, transferverpleegkundige MMC, CZE en St Anna ziekenhuis, verpleegkundige VTT
Zuidzorg.
A.J.W.Geraerts – Keeris, diëtist

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TransMáx.
Goedgekeurd door Kwaliteitsraad van de Huisartsenkring Zuidoost Brabant
TransMáx november 2021