Verwijzing

Verwijzing

Verwijzing naar de oogarts is eveneens geïndiceerd indien:

  • Enige vorm van retinopathie wordt ontdekt bij een zwangere patiënt; tot minimaal 6
    maanden postpartum
  • Bij ernstige niet-diabetische fundusafwijkingen

Bij oogheelkundige comorbiditeit (bijv. glaucoom), waarbij de patiënt gedurende langere tijd bij de oogarts onder behandeling is, verricht de oogarts een funduscontrole met een passende frequentie. De huisarts ontvangt jaarlijks een bericht over het verloop van de oogheelkundige behandeling, met indien dit van toepassing is, een verslag van de beoordeling van de retina.
De praktijkondersteuner vraagt aan de patiënt, die in de tussentijd DM heeft ontwikkeld, dit te melden bij de oogarts, zodat deze bij de beoordeling van de fundus hiervan op de hoogte is.