Beleid bij DVT - Overig

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Diep Veneuze Trombose - RTA ZO Brabant | Beleid bij DVT - Overig

Beleid bij DVT - Overig

Voorlichting en advies

 • Bespreek de oorzaak van de DVT, aanwezige risicofactoren, opzet en doel behandeling;
 • Ontraad oestrogeen gebruik; stop orale anticonceptie met oestrogenen en bespreek alternatieven, zoals barrièremiddelen, levonorgestrel IUD/koperhoudend IUD, desogestrel tabletten;
 • Geef uitleg over symptomen en klachten die wijzen op een longembolie, een recidief-DVT of complicaties van de antistollingsbehandeling. Instrueer de patiënt dan contact op te nemen en spreek duidelijk af met wie.

Criteria voor behandeling in de tweede lijn

 • (vermoeden van) longembolie;
 • Leeftijd < 18 jaar of gewicht < 50 kg;
 • BMI > 50 kg/m2 of gewicht > 150 kg;
 • Zwangerschap en kraamperiode;
 • Diastolische bloeddruk herhaaldelijk > 120 mm Hg;
 • Phlegmasia coerulea dolens (snel progr. vorm van DVT, arteriële afsluiting kan ontstaan);
 • Bekende nierinsufficiëntie (eGFR < 30 ml/min);
 • Sterk verhoogd bloedingsrisico;
 • (psycho-)sociale reden waardoor thuisbehandeling niet mogelijk is;
 • Aanwezigheid of behandeling van maligniteit in de laatste 12 mnd;
 • Recidief DVT.

Consultatie van de internist is geïndiceerd bij:

 • Een (sterk) vermoeden van DVT ondanks (herhaald) negatieve compressie-echografie;
 • Bij een idiopathische DVT of een verdenking op een onderliggende maligniteit wordt een consult bij de internist nadrukkelijk geadviseerd;
 • Eerste episode DVT bij bekende trombofilie: overleg over duur behandeling.