Wat moet er geregeld worden?

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Diep Veneuze Trombose - RTA ZO Brabant | Wat moet er geregeld worden?

Wat moet er geregeld worden?

De behandelend arts is verantwoordelijk voor het regelen van:

  • Het toedienen LMWH (patiënt zelf, mantelzorg, thuiszorg);
  • Het geven van een instructie m.b.t. het toedienen LMWH aan patiënt/mantelzorg;
  • Het compressief zwachtelen tot oedeem verdwenen is;
  • Het aanmeten van een therapeutische elastische kous;
  • Het aanmelden bij TD binnen 1 week indien van toepassing en duur behandeling doorgeven;
  • Het aanmelden bij thuiszorgorganisatie en formulier “ delegatie medisch handelen”;
  • De machtiging elastische kous (klasse III = 34-46 mm Hg enkeldruk);
  • Indien de behandelend arts een specialist is, meldt deze het starten van de antistolling direct aan de huisarts/specialist ouderengeneeskunde, eventueel via een voorlopige ontslagbrief. De schriftelijke informatie wordt binnen 2 weken verstrekt en bevat ten minste gegevens die ook aan de TD worden gemeld
  • Het heeft de voorkeur om de indicatie op het recept voor de openbare apotheker te vermelden.