Logistiek

Logistiek

NB. Indien de leeftijdsafhankelijke D-dimeer wordt gehanteerd dan geldt:
Een D-dimeer is bij patiënten ≤ 50 jaar positief boven de 500 μg/L.
Bij patiënten > 50 jaar geldt dat een D-dimeer positief is boven de: leeftijd x 10 μg/L.

Logistiek

  • Een voorwaarde van gebruik van de beslisregels is dat de huisarts dezelfde dag moet kunnen beschikken over de uitslag van een D-dimeer bepaling;
  • De huisarts geeft bij de aanvraag aan of hij/zij zelf behandelt, of dat de huisarts dit overlaat aan de 2e lijn;
  • Indien aangevraagd op werkdagen voor 15.30 uur kan de patiënt bij het uitvoerend laboratorium wachten op de uitslag van een D-dimeerbepaling. Bij de regionale ziekenhuizen en Diagnostiek voor U kan een eventuele echo bij een positieve D-dimeer direct worden verricht. Het uitvoerend laboratorium geeft dit door bij de radiologische afdeling;
  • Vooruitlopend op een eventuele behandeling met een DOAC of cumarinederivaat wordt tegelijkertijd met de D-dimeer de CKD-EPI bepaald;
  • Als er tijdelijk geen echodiagnostiek voor handen is, en er is een hoge verdenking DVT en een positieve D-dimeer
    • start alvast met antistolling tot diagnostiek mogelijk is. Bij contra-indicatie voor antistolling direct verwijzen naar de SEH.