DNR-beleid regio Helmond - Transmurale overdracht

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | DNR-beleid regio Helmond - Transmurale overdracht

DNR-beleid regio Helmond - Transmurale overdracht

Doelstelling

Het komen tot eenduidige afspraken rond DNR (Do Not Resuscitate)-beleid bij de transmurale overdracht tussen huisarts, ziekenhuis en verpleeghuis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande afspraken in het ziekenhuis, verpleeghuizen en in de huisartspraktijken. Deze afspraken zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen.

Het DNR-beleid maakt onderdeel uit van beleid rond behandelbeperking. Onder behandelbeperking verstaan we, naast niet reanimeren, ook het beleid rond o.a.:

  • Wel of niet opereren
  • Wel/geen antibiotica
  • IC opname/beademing
  • Wel/geen kunstmatige vocht/voeding.

Deze transmurale afspraken gaan uitsluitend over het DNR-beleid.