Huisarts

Huisarts

Het DNR-beleid moet bij voorkeur worden besproken met de patiënt, in een niet-acute situatie, (zie bovenstaande criteria). De huisarts speelt hierin een belangrijke rol. De huisarts kent de patiënt en heeft een vertrouwensband. De huisarts kan dit op een rustig moment aankaarten bij de patiënt. De huisarts vraagt daarbij ook of een patiënt een wilsverklaring of een levenstestament heeft. Als de huisarts een wilsverklaring heeft van de patiënt, kan dit in het HIS (de probleemlijst) vastgelegd worden en ook in de overdracht worden opgenomen. Indien gewenst kan de huisarts de patiënt doorverwijzen naar een medisch specialist voor een consult over DNR. De huisarts kan de bespreking van DNR ondersteunen met een patiëntenfolder over DNR, die is ontwikkeld voor de regio Helmond.

In de avond-, nacht- en weekenduren worden DNR-afspraken geregistreerd in de waarneemregistratie van de CHP en SHOKO en in het waarneembericht overgedragen. Indien mogelijk kan de dienstdoende huisarts gemaakte DNR-afspraken van de eigen
patiënten opzoeken in het eigen HIS.

Overdracht naar de 2e of 3e lijn:

  • De huisarts vermeldt het DNR beleid in de verwijsbrief of in de digitale verwijsbrief in ZorgDomein.
  • Bij voorkeur geeft de huisarts het DNR-beleid door aan het ambulancepersoneel.