Verpleeghuis

Verpleeghuis

Voor alle bewoners opgenomen op een psycho-geriatrische afdeling geldt in principe het DNR-beleid, omdat in verband met de hoge kwetsbaarheid van deze groep cliënten reanimeren geen zinvolle medische handeling is. Bewoners en hun vertegenwoordigers krijgen voor de opname een folder met uitleg hierover. Voor alle bewoners opgenomen op een somatische afdeling wordt het DNR-beleid besproken in de eerste zes weken na opname. Hierna wordt dit vastgelegd in het medisch- en zorgdossier.

Terugverwijzing naar de huisarts

Bij ontslag van de patiënt vanuit het verpleeghuis naar huis dient de specialist Ouderengeneeskunde in de ontslagbrief de huisarts op de hoogte te stellen dat een DNR-besluit is genomen.

Bij verwijzing naar 2e lijn

Het DNR-beleid is een vast item in de verwijsbrief van het verpleeghuis naar het ziekenhuis. De verwijsbrief wordt op papier vanuit het verpleeghuis meegegeven.