Beleid in de 2e lijn

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Prostaatcarcinoom - RTA ZO Brabant | Beleid in de 2e lijn

Beleid in de 2e lijn

Berichtgeving:

Telefonisch:

  • Bij een ernstige uitslag neemt de uroloog z.s.m. contact op met de verwijzer;
  • Bij twijfel bij de patiënt over de keuze van behandeling overlegt de uroloog met de huisarts of deze daarbij kan ondersteunen.

Schriftelijk:

  • Na behandeling van het prostaatcarcinoom.

Verwijzing naar specialismen onderling:

  • Indien onderlinge verwijzing direct noodzakelijk wordt geacht in het kader van het ziektebeeld waarvoor de patiënt in het ziekenhuis behandeld wordt, wordt de huisarts telefonisch of via een elektronisch bericht op de hoogte gesteld;
  • Bij vermoeden van een ander ernstig ziektebeeld dat om snel handelen vraagt wordt de huisarts op de hoogte gesteld door middel van telefonisch contact;
  • Bij andere redenen voor een verwijzing naar een specialist wordt altijd eerst terugverwezen naar de huisarts, of wordt de verwijzing telefonisch afgestemd met de huisarts.