Beleid eerste lijn - incl. verwijsbeleid

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Cardiovasculair Risico Management - RTA ZO-Brabant | Beleid eerste lijn - incl. verwijsbeleid

Beleid eerste lijn - incl. verwijsbeleid

Doelgroepen voor inventarisatie naar cardiovasculair risico

Patiënten met:

 • Hart-vaat ziekten (HVZ) (1);
 • Diabetes mellitus type 2;
 • Een familiaire stoornis als familiaire hypercholesterolaemie;
 • Klachten met een gerede verdenking op HVZ;
 • Een belaste familieanamnese (1e gr familielid < 65 jr) voor HVZ;
 • Een verhoogde bloeddruk (> 140 mmHg) en/of die behandeld worden met antihypertensiva;
 • Een dyslipidemie en/of die reeds behandeld worden met statines;
 • Nierfunctiestoornissen;
 • Hypertensie of DM (2) tijdens de zwangerschap 1x per 5 jr (3) (RP na de zwangerschap bepalen) (4);
 • Zichtbaar overgewicht;
 • Patiënten die roken en een leeftijd hebben van > 50 jaar bij mannen en vrouwen;
 • Met specifieke etniciteit: Hindoestaanse, Marokkaanse, Turkse of Afrikaanse afkomst. Aanbeveling om dit vanaf 35 jaar te doen;
 • Patiënten die chronische antipsychotica gebruiken;
 • Chronische reumatische inflammatoire aandoeningen, recidiverende jicht of psoriasis;
 • Patiënten die worden behandeld met antiretrovirale therapie.

Aanvullend onderzoek

Standaard

 • BMI / eventueel middelomtrek;
 • Systolische en diastolische bloeddruk;
 • (Nuchter) lipidenspectrum (TC, HDL, TC/HDL-ratio, LDL, triglyceriden);
 • Nuchter glucose;
 • Plasma Kreat, CKD-EPI, NA, K;
 • Microalbumine/kreatinine ratio.

Op indicatie

 • ECG;
 • Ambulante bloeddrukmeting;
 • Enkel-arm index;
 • Echo van de aorta.

(1) Met patiënten met HVZ wordt bedoeld: patiënten met een centrale of perifere atherosclerotische aandoening.
(2) Preeclampsie verhoogt risico op cardiovasculair event in toekomst
(3) Gynaecologen vermeld zwangerschapscomplicatie in de ontslagbrief; huisartsen bepalen 1x per 5 jr het risicoprofiel.
(4) Deze patiënten hebben op latere leeftijd een sterk verhoogd risico op hypertensie of DM; om die reden wordt follow up geadviseerd.