Communicatie

Communicatie

  • In de berichtgeving naar de huisarts wordt vermeld: de bevindingen, de gegeven leefstijladviezen, een behandeladvies en de streefwaarden (zie bijlage);
  • Indien er sprake is van shared care houden de specialist en de huisarts elkaar via het CVRM-dossier van de patiënt op de hoogte van de bevindingen en het beleid bij de patiënt.