Consultatie - Verwijzen

Consultatie - Verwijzen

Verwijzen naar de tweede lijn, of (tele-)overleg met de tweede lijn, bij:

 • Niet behalen van de streefwaarden na volgen van het stappenplan uit de NHG standaard:
  • Glucose:
  • Lipiden;
  • Verhoogde tensie ondanks medicamenteuze behandeling met 3-4 middelen
 • Familiaire dyslipidemie. Indien de huisarts de patiënt via Leefh begeleidt; consultatie of verwijzing bij niet behalen van de streefwaarden;
 • Prematuur, familiair of onbegrepen vaatlijden voor verdere analyse naar zeldzame oorzaken;
 • Verdenking secundaire hypertensie: lft < 35jr, in korte tijd ontstaan, aanvalsgewijs optredend, therapieresistentie, hypokaliëmie, nierinsufficiëntie bij aanvang of ontstaan onder therapie, macro-albuminurie, erythrocyturie;
 • Macro-albuminurie, of patiënten < 65 jaar en een eGFR < 45 ml/min/1.73m (2), of patiënten ≥ 65 jaar en een eGFR < 30 ml/min/1.73m (2);
 • Bij verdenking op secundaire orgaanschade bijvoorbeeld t.g.v. hypertensie;
 • Voor verwijzing bij (nieuwe) HVZ gelden de vigerende richtlijnen (die NHG standaard);
 • Bij een sterk belaste familieanamnese met plotse hartdood op jonge leeftijd kan verwijzing naar cardioloog of klinisch geneticus zinvol zijn;
 • Bij verdenking op maligne hypertensie dient de patiënt direct te worden verwezen naar het ziekenhuis.